فیزیوتراپی در شیخ بهایی


فیزیوتراپی در شیخ بهایی

فیزیوتراپی در شیخ بهایی

فیزیوتراپی در شیخ بهایی

ملاحظاتی برای پرسیدن در هنگام تصمیم‌گیری درباره درمان در رابطه
به مسائل مربوط به درد.
پاسخ: شدت درد
او می‌تواند بدون نیاز به استفاده از درد، درد را تحمل کند.
داروهای درد
درد بد است اما او می‌تواند بدون
داروهای درد آور را مصرف می‌کنند

فیزیوتراپی در شهرک غرب

فیزیوتراپی در شیخ بهایی تهران

داروهای درد تسکین کامل را از درد به دست می‌دهند
داروی درد به او آرامش نسبی می‌دهد
استفاده از داروهای درد باعث تسکین درد کمی از درد می‌شود
داروهای درد هیچ تاثیری روی درد ندارند و
او از آن‌ها استفاده نمی‌کند

او می‌تواند به طور عادی خودش را دنبال کند

او می‌تواند به طور عادی خود را دنبال کند
باعث درد اضافی می‌شود
مراقبت از خودش و خودش دردآور است.
او آرام و محتاط است.
او به کمی کمک نیاز دارد اما بیشتر آن‌ها را مدیریت می‌کند
مراقبت‌های شخصی
او هر روز در بیشتر جنبه‌های زندگی به کمک نیاز دارد.
مراقبت از خود
او لباس نپوشید و با لباس‌های شسته می‌شوید
و در بس‌تر بماند

مراکز فیزیوتراپی شیخ بهایی

او می‌تواند وزنه‌های سنگین بدون درد اضافی بلند کند
او می‌تواند وزن‌ها را بلند کند اما درد اضافی می‌دهد
درد مانع از برداشتن وزنه‌های سنگین می‌شود.
از روی زمین بلند می‌شود، اما اگر آن‌ها باشند، می‌تواند مدیریت کند.
به راحتی موقعیت خود را روی یک میز قرار داده
درد مانع از برداشتن وزنه‌های سنگین می‌شود.

فیزیوتراپی در سعادت آباد

فیزیوتراپی در منزل شیخ بهایی

اما اگر چه او می‌تواند نور را با وزنه‌های متوسط اداره کند
آن‌ها به راحتی در موقعیت قرار می‌گیرند
او می‌تواند فقط وزنه‌های بسیار سبک را بلند کند
او نمی‌تواند چیزی را حمل کند یا حمل کند.

درد مانع از راه رفتن او نمی‌شود.
درد مانع از رفتن او می‌شود.
مایل
درد مانع از رفتن او به نصف می‌شود.
مایل
درد مانع از رفتن او می‌شود.
مایل
او تنها می‌تواند با عصا یا عصا راه برود
او بیشتر اوقات در بس‌تر است و باید سینه‌خیز حرکت کند.

افرادی که در حرکت دادن دستان خود مشکل دارند و با عمل جراحی برای آنها دست های متحرک می گذارند این افراد باید بعد از جراحی چند جلسه فیزیوتراپی را بگذراند


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.