برچسب: فیزیوتراپی در تجریش تهران

  • فیزیوتراپی در تجریش

    فیزیوتراپی در تجریش فیزیوتراپی در تجریش فراهم کردن یک محیط امن – این است که همه مسوولیت. پیش‌گیری از حوادث ضروری است. اکثر موارد رایج در حال افتادن (فراهم کردن میله‌های در دست کشیدن)، ها، برداشتن اشیا خارجی، پاک کردن ، کمک کردن کسانی که دارای بینایی ضعیفی بودند، مراقب بودند که پراکنده شوند، کلاتر)، […]