برچسب: فیزیوتراپی در دروس تهران

  • فیزیوتراپی در دروس

    فیزیوتراپی در دروس روی شکم خود بر روی میز دراز بکشید یا با بازوها و پاها دراز بکشید. خم کردن تیغه‌های شانه به پایین و خم کردن ستون فقرات ستون فقرات و عضلات شکم را جذب می‌کنند، این موقعیت را حفظ می‌کنند، عکس می‌گیرند دست و پای دیگر را برای اطمینان از این که باسن […]