برچسب: فیزیوتراپی در دیباجی تهران

  • فیزیوتراپی در دیباجی

    فیزیوتراپی در دیباجی تشخیص  مربوط به کمردرد حاد درد مربوط به درد کمر (که به آن اشاره می‌شود) با سطح معقولی از قطعیت، زمانی که بیمار بالینی زیر را نشان می‌دهد، درد کمر پایین، که معمولا با باسن، ران یا درد پا همراه است که با فعالیت‌های بدتر می‌شود. و نشست پایین کمر و درد […]