فیزیوتراپی در زعفرانیه

فیزیوتراپی در زعفرانیه فیزیوتراپی در زعفرانیه چربی که به ماهیچه نفوذ می‌کند، زخم نیز ممکن است گسترش یابد پوسته سیاه و چرمی یا ، در لبه‌های آن، در نهایت در مرکز. درد رنج‌آور نیست چون اعصاب موجود در این محل خفیف شده بود. ممکن است التیام یابد ماه‌ها. این یک محل اولیه برای یک عفونت… ادامه خواندن فیزیوتراپی در زعفرانیه