برچسب: فیزیوتراپی در مرزداران تهران

  • فیزیوتراپی در مرزداران

    فیزیوتراپی در مرزداران فیزیوتراپی در مرزداران ترس‌های والدین / والدین: که او قادر نخواهد بود کاری را که از او خواسته می‌شود انجام اینکه او سقوط خواهد کرد یا خود را زخمی خواهد کرد که او قرار نیست بهتر شود و یا درجه را بسازد ترس‌های فیزیکی: که او نمی‌دانست چه بگوید یا چه بگوید. […]