برچسب: فیزیوتراپی در منزل خیابان دولت

  • فیزیوتراپی در خیابان دولت

    فیزیوتراپی در خیابان دولت کشش برای کاهش نشانه‌ها در بیماران با حاد یا ، درد کمر کم و یا بیماران مبتلا به درد مزمن پایین کمر. (توصیه مبتنی بر شواهد متناقض) آموزش و پرورش بیمار – بیمار نباید از آموزش بیمار و استراتژی‌های مشاوره استفاده کنند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را […]