برچسب: فیزیوتراپی در منزل خیابان فرشته

  • فیزیوتراپی در خیابان فرشته

    فیزیوتراپی در خیابان فرشته ممکن است ضعف را تجربه کنید، یا حتی ماهیچه‌های یک طرف بدن شما هستند. این به سختی می‌تواند حرکت کند و یا از شما استفاده کند دست و پای خود را گم کنید. اعضای بدن شما ممکن است حرکت کنند به روش دیگری که سعی دارید از آن استفاده کنید فیزیوتراپی […]