برچسب: فیزیوتراپی در منزل شهرک غرب

  • فیزیوتراپی در شهرک غرب

    فیزیوتراپی در شهرک غرب فیزیوتراپی در شهرک غرب غربالگری، و ترویج رفتار مثبت سلامت. این‌ها اقدامات ابتکاری باعث کاهش هزینه‌ها از طریق کمک به کودکان می‌شود: رسیدن به و بازیابی ظرفیت عملکردی بهینه به حداقل رساندن نقص، محدودیت‌های عملکردی، و نیازهای خاص مربوط به شرایط مادرزادی و اکتسابی حفظ سلامت (در نتیجه به حداقل رساندن […]