برچسب: فیزیوتراپی در منزل قیطریه

  • فیزیوتراپی در قیطریه

    فیزیوتراپی در قیطریه به احتمال زیاد، استراتژی‌هایی که به آن‌ها سود می‌رسانند، نتیجه را بهبود خواهند بخشید مداخلات فیزیوتراپی است. از این رو، نویسندگان مقاله این رهنمودها، ترکیبی از این طبقه‌بندی را فراهم می‌کند. نزدیک شدن به زیر گروه‌های خاصی از بیماران با کمی کمردرد که سطوح بالایی از شواهد را در حمایت از شناسایی […]