فیزیوتراپی در محمودیه

فیزیوتراپی در محمودیه با نشستن روی با ستون فقرات خود مستقیم، زانو در ۹۰ شروع کنید درجه و دست تان را بر روی باسن خود قرار دهید. پاهای شما باید شانه باشند با عرض از هم فاصله بگیرید؛ در ماهیچه‌های شکم رسم کنید و این موقعیت را حفظ کنید در طول تمرین. با برداشتن کمی… ادامه خواندن فیزیوتراپی در محمودیه