برچسب: فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی

  • فیزیوتراپی در مینی سیتی

    فیزیوتراپی در مینی سیتی ستون مهره‌ای یک مجموعه از استخوان‌های فردی متصل به نام مهره است. این طور … به  قسمت از لحاظ عملکردی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گردن رحم، کمری، کمری، استخوان خاجی و استخوان خاجی: تقریبا ۳۳ مهره وجود دارد که به ۷ گردنی، ۱۲ قفسه‌سینه و ۵ قسمت تقسیم می‌شوند. مهره‌های کمری کمری، ۵ […]