برچسب: فیزیوتراپی در منزل گاندی

  • فیزیوتراپی در گاندی

    فیزیوتراپی در گاندی نظر کارشناس، فرکانس کمر پایین تجربه‌شده توسط جامعه مدرن را به “اپیدمی” تشبیه کرده‌است و گزارش‌ها موجود در این مقاله به طور مداوم از این دیدگاه حمایت می‌کنند. بازبینی نظام‌مند اخیر تخمین زده می‌شود که رویداد ۱ ساله اولین قسمت از دوران کوتاه است. میزان درد بین ۶در حالی که برآوردها نشان […]