برچسب: فیزیوتراپی در یوسف آباد تهران

  • فیزیوتراپی در یوسف آباد

    فیزیوتراپی در یوسف آباد دست‌هایتان را چند اینچ به سمت ناف خود حرکت دهید و خم می‌شود و به انگشت پای شما نگاه می‌کند. تو باید … اکنون به طور مستقیم بر فراز ، ماهیچه. زمانی که شما هسته تان را به درستی قرار می‌دهید، احساس می‌کند که زیر پای شما تنگ می‌شود. مثل این […]