برچسب: مراکز فیزیوتراپی  اکباتان

  • فیزیوتراپی در اکباتان

    فیزیوتراپی در اکباتان از آنجا که این علائم به عنوان علایم حاد، یک ماه دوام می‌آورند. در صورت عدم حضور علائم پرچم قرمز، تصویر برداری نشان داده نمی‌شود. ۵۶ درد پایین کمر با هماهنگی با هماهنگی جنبش عملکرد ماهیچه چمدان ضعیف مرتبط با عقب است درد، ۱۹۴ هر چند واضح نیست که آیا این دلیل […]