برچسب: مراکز فیزیوتراپی در زعفرانیه

  • فیزیوتراپی در زعفرانیه

    فیزیوتراپی در زعفرانیه فیزیوتراپی در زعفرانیه چربی که به ماهیچه نفوذ می‌کند، زخم نیز ممکن است گسترش یابد پوسته سیاه و چرمی یا ، در لبه‌های آن، در نهایت در مرکز. درد رنج‌آور نیست چون اعصاب موجود در این محل خفیف شده بود. ممکن است التیام یابد ماه‌ها. این یک محل اولیه برای یک عفونت […]