برچسب: مراکز فیزیوتراپی شیخ بهایی

  • فیزیوتراپی در شیخ بهایی

    فیزیوتراپی در شیخ بهایی فیزیوتراپی در شیخ بهایی ملاحظاتی برای پرسیدن در هنگام تصمیم‌گیری درباره درمان در رابطه به مسائل مربوط به درد. پاسخ: شدت درد او می‌تواند بدون نیاز به استفاده از درد، درد را تحمل کند. داروهای درد درد بد است اما او می‌تواند بدون داروهای درد آور را مصرف می‌کنند فیزیوتراپی در […]