برچسب: مراکز فیزیوتراپی ونک

  • فیزیوتراپی در ونک

    فیزیوتراپی در ونک فیزیوتراپی در ونک تجهیزات انطباقی برای کنترل بدنه، وضعیت بدنی، حرکت و حرکت مشکلات مربوط به تعادل را با سیستم عصبی که تمام حرکات بدن و وضعیت بدن را کنترل می‌کند. ۱۱۵ پیام‌ها از طریق اعصاب به قسمت‌های خاصی از بدن ب. لحن ماهیچه‌ای که به درجه تنش و یا شل شدن […]